Najdôležitejšie kontakty spoločnosti:

Predstavenstvo: 
Tel.: 0961 057 020
e-mail: ASsekretariat@aomvsr.sk
 
Sekretariát:
Tel.: 0961 057 020
e-mail:  ASsekretariat@aomvsr.sk
 
Ekonomický úsek:
Tel.: 0961 057 029
e-mail: ASekonomika@aomvsr.sk
 
Úschova vozidiel:
Tel.: 0961 057 020
Mobil: 0911 320 830
e-mail: ASuschova@aomvsr.sk
 
Obstarávanie:
Tel.: 0961 057 073
Mobil: 0903 619 831
e-mail: obstaravanie@aomvsr.sk


Ďalšie kontaktné informácie nájdete v menu Kontakty.

Prevádzková doba:

Bratislava, Sklabinská 20

Po – Pia: 7:00 – 15:30

 

Žilina, Bytčianska 112

Po – Pia: 6:30 – 15:00

 

Nitra, Priemyselná 2

Po – Pia: 7:30 – 15:30

 

Banská Bystrica, Mičinská cesta 21

Po – Pia: 7:00 – 15:30

 

Košice, Priemyselná 1

Po – Pia: 7:30 – 16:00

 

Prešov, Kúty 1/A

Po – Pia: 7:30 – 16:00

Sadzobník úhrad nákladov za sprístupňovanie informácií

 

Čiernobiela kópia a scanovanie:
 • formátu A4 jednostranne - strana 0,05 € + DPH
 • formátu A4 obojstranne strana 0,12 € + DPH
 • formátu A3 jednostranne strana 0,15€ + DPH
 • formátu A3 obojstranne strana 0,32 € + DPH

Tlač z počítačovej tlačiarne:
 • formátu A4 čiernobiela kópia strana 0,15 € + DPH
 • formátu A3 čiernobiela kópia strana 0,32 € + DPH
 • formátu A4 farebná kópia strana 2,30 € +DPH
 • formátu A3 farebná kópia strana 2,95 € +DPH

Technický nosič dát:
 • CD ROM CD ROM 1,00 € +DPH

Telefonické spojenie:
fax strana 0,10 € + cena tel. spojenia podľa tarify T-com 0,10 € (+ cena tel. spojenia podľa tarify T-Com) + DPH.
Cena za dobierku sa určuje ako súčet poštovného, poplatku za dobierku a poplatku za platbu poštovou poukážkou podľa Tarify poštových služieb.
Ak náklady, vrátane poštovného nepresiahnu 1,50 € bez DPH, písomné informácie sa zasielajú doporučenou zásielkou.
V prípade, ak odhadované náklady faxom presahujú 1,50 € bez DPH, žiadateľovi bude informácia poskytnutá listovou dobierkovou službou.
Pri osobnom prevzatí informácie sa náklady uhrádzajú v hotovosti v pokladni. Bezplatne sú poskytované informácie, u ktorých náklady spojené s vyhotovením a zaslaním informácie spolu neprekročia sumu 1,50 € bez DPH.
Žiadateľovi, ktorý predloží preukaz občana s ťažkým zdravotným postihnutím s vyznačením, že ide o zrakovo alebo sluchovo postihnutú osobu, sa informácie poskytujú bezplatne aj v prípade, ak náklady spojené s vyhotovením kópie a odoslaním informácie spolu prekročia sumu 1,50 € bez DPH.

Žiadateľ môže uhradiť náklady na sprístupnenie informácií nasledovným spôsobom:
 • v hotovosti do pokladne v mieste príslušnej prevádzky v Bratislave, Žiline, Banskej Bystrici a Košiciach.
 • bezhotovostným prevodom na účet vedený v Štátnej pokladnici, číslo účtu 7000355129/8180, IBAN SK93 8180 0000 0070 0035 5129, konštantný symbol KS: 0308, variabilný symbol VS: 6xxx (xxx = číslo žiadosti)
 • poštovou poukážkou na účet vedený v Štátnej pokladnici číslo účtu 7000355129/8180, konštantný symbol KS: 0308, variabilný symbol VS: 6xxx (xxx= číslo žiadosti).


> Späť

NON STOP odťah

na celom Slovensku zabezpečuje naša spoločnosť odťah osobných aj nákladných automobilov:

 

 • región Bratislava
  0903 227 445
   
 • región Žilina
  0918 486 073
   
 • región Banská Bystrica
  0903 470 072
   
 • región Košice
  0917 131 843

 

Sme autorizovaný servis


Prevádzka Bratislave je autorizovaným servisom pre značku VW, SEAT a VW úžitkové automobily.
Prevádzka v Košiciach je autorizovaným servisom VW, SEAT, Škoda a VW úžitkové vozidlá.

Duálne vzdelávanie

Prevádzka v Košiciach a prevádzka v Žiline sú certifikovaným pracoviskom pre duálne vzdelávanie.

Správy

21. 12. 2017 - [Košice]
Otváracie hodiny počas vianočných sviatkov Košice a Prešov - 21.12.2017 - 5. 1. 2018 ZATVORENÉ..čítať viac

31. 10. 2017 - [Prešov]
Zimné servisné dni - 6.11.-16.11.2017..čítať viac

31. 10. 2017 - [Košice]
Zimné servisné dni - 6.11.-16.11.2017..čítať viac

17. 10. 2017 - [Košice]
Servisné akcie - ..čítať viac

4. 7. 2017 - [Košice]
Ekonomicky výhodné diely Volkswagen. - Šetrite na správnom mieste. ..čítať viac

Automobilové opravovne

AO MV SR poskytujú opravárenské a servisné služby pre všetky automobily občanov aj organizácií.  Vám záleží na Vašom aute. Nám záleží na Vašej spokojnosti. Stretnime sa.